Artykuły

Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych

1 maja 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. Rozporządzenie opublikowane bez vacatio legis wprowadza dwie istotne regulacje.

Pierwsza dotyczy oznaczeń literowych stosowanych w kasach fiskalnych. Zmiana polega na tym, że dotąd literom B do G można było przyporządkować dowolne stawki. Zgodnie z nowym rozporządzeniem stawki są ściśle przypisane do konkretnych liter. Właściciele kas fiskalnych powinni więc sprawdzić, czy oznaczenia w ich kasach rejestrujących są zgodne z nowymi wytycznymi. Przy czym podatnik, który używał kasy fiskalnej na 1 maja 2019 r. może stosować dotychczasowe ustawienia do 31 lipca 2019 r.

Oznaczenia literowe obowiązujące zgodnie z nowym rozporządzeniem

  1. literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,

  2. literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,

  3. literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,

  4. literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,

  5. literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,

  6. literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

Druga regulacja dotyczy obowiązku poinformowania wszystkich osób obsługujących kasę fiskalną o zasadach prowadzenia ewidencji              i wystawiania paragonów. Pracodawca ma ponadto obowiązek posiadania oświadczenia o zapoznaniu osoby obsługującej kasę fiskalną          z powyższymi zasadami. Oświadczenie sporządza się w 2 egzemplarzach - dla pracodawcy i osoby obsługującej kasę.

Termin uzyskania takiego oświadczenia to:

- dla osób już zatrudnionych - do 31 maja 2019 r.

- dla osób przyjmowanych do pracy od 1 maja 2019 roku - przed dopuszczeniem takiej osoby do obsługi kasy fiskalnej.

Obowiązek dotyczy wszystkicj osób prowadzących sprzedaż na kasie fiskalnej, a nie tylko pracowników zatrudnionych na etacie.

 

0001

 

 0002