Artykuły

Biała lista podatników VAT

 

pexels pixabay 273238 biaa lista

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy mają obowiązek zapłaty faktury do transakcji o wartości powyżej 15 000 zł, wystawionej przez podatnika VAT czynnego, na rachunek zamieszczony w Wykazie podatników VAT zwanym potocznie "białą listą podatników VAT".

Jeżeli dokonasz zapłaty na inny rachunek lub zapłacisz gotówką, nie będziesz miał prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Poniesiesz też odpowiedzialność solidarną za zaległości sprzedawcy w podatku VAT. Możesz uniknąć tych konsekwencji, jeżeli poinformujesz urząd skarbowy w ciągu 7 dni o numerze rachunku spoza wykazu, na który zleciłeś przelew (w czasie epidemii covid ten czas został wydłużony do 14 dni).

Jeżeli zastosujesz mechanizm podzielonej płatności, wówczas nie poniesiesz odpowiedzialności solidarnej za zaległości sprzedawcy w podatku VAT i nie utracisz prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Upewnij się, czy Twoje firmowe rachunki bankowe zostały zamieszczone na "białej liście" i, ewentualne, zgłoś brakujące rachunki przez aktualizację CEIDG.

Sprawdzaj rachunek kontrahenta na białej liście na dzień złożenia dyspozycji przelewu zawsze, gdy wartość transakcji przekracza 15 tys. zł. 

Aktualną definicję "transakcji" znajdziesz tutaj:

https://malebiurorachunkowe.pl/blog/54-jak-zaplata-faktury-wplywa-na-koszty-podatkowe 

Sprawdź rachunek:

https://www.gov.pl/web/kas/wykaz-podatnikow-vat