Artykuły

Sprawdź dane swojej firmy na "białej liście podatników VAT".

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty faktury o wartości powyżej 15 000 zł wystawionej przez podatnika VAT czynnego na rachunek zamieszczony w Wykazie podatników VAT.

Jeżeli przedsiębiorca dokona zapłaty na inny rachunek lub zapłaci gotówką, nie będzie miał prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Poniesie też odpowiedzialność solidarną za zaległości sprzedawcy w podatku VAT. Może uniknąć tych konsekwencji, jeżeli poinformuje urząd skarbowy w ciągu 3 dni o numerze rachunku spoza wykazu, na który zlecił przelew.

Jeżeli podatnik zastosuje mechanizm podzielonej płatności, wówczas nie poniesie odpowiedzialności solidarnej za zaległości sprzedawcy w podatku VAT.

Do 01.01.2020 masz czas na sprawdzenie, czy Twoje firmowe rachunki bankowe zostały zamieszczone na "białej liście" i na ewentualne zgłoszenie rachunków, które nie zostały zamieszczone.

Sprawdź dane swojej firmy:

https://www.gov.pl/web/kas/wykaz-podatnikow-vat