Artykuły

Co nowego w biznesie czyli najważniejsze zmiany w ciągu ostatnich 12 miesięcy

 

pexels daria obymaha co nowego

Panta rei..., wszystko nieustannie się zmienia... a w szczególności polskie przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Niech nikomu nie wydaje się, że już wszystko opanował i może spać spokojnie. 

Oto najważniejsze zmiany w pigułce.

1. Od 01.11.2019 podatników VAT (czynnych i zwolnionych) obowiązuje mechanizm podzielonej płatności.

Napisano na ten temat już całe dysertacje, a mimo to nadal budzi wątpliwości.

Mechanizm opiera się na załączniku nr 15 do ustawy o VAT i dotyczy przedsiębiorców sprzedających i kupujących towary i usługi z tego załącznika. Sprzedający muszą umieszczać na fakturach napis „mechanizm podzielonej płatności”, a kupujący muszą płacić podzieloną płatnością.

W ustawie jest określone, że obowiązek dotyczy faktur o wartości ponad 15 tys. W opracowaniach już spotkałam jednak opinie, że dzielenie transakcji na kilka faktur, by uniknąć obowiązku rozliczania split paymentem, będzie traktowane przez skarbówkę jak obejście prawa.

Kłopotliwe jest też dla nabywcy analizowanie, czy któraś pozycja z faktury nie podlega pod ten obowiązek. W związku z tym wiele firm na wszelki wypadek przepis stosuje do wszystkich „większych” faktur, tak wystawianych, jak i płaconych.

Niestety, w nowych JPK _V trzeba jednoznacznie identyfikować i zaznaczać te faktury, których ten obowiązek dotyczy.

Od 01.01.2020 zapłacenie faktury z pominięciem podzielonej płatności mimo takiego obowiązku skutkuje też wyłączeniem z kosztów podatkowych. 

 

2. Od 01.01.2020 obowiązuje „biała lista podatników VAT”.

Każda płatność na rzecz podatnika VAT transakcji przekraczającej 15 tys. musi być poprzedzona sprawdzeniem, czy rachunek, na który dokonujemy płatności jest umieszczony na „białej liście”.

Zapłata na rachunek spoza białej listy wiąże się z solidarną odpowiedzialnością w VAT i wyłączeniem wydatku z kosztów.

Nowa interpretacja pojęcia "transakcja", która pojawiła się z końcem 2019r. spowodowała konieczność przeanalizowania pod kątem białej listy również umów, w których suma płatności przekracza 15 tys. zł. 

Sankcji można uniknąć wpłacając należność mechanizmem podzielonej płatności lub informując swój urząd skarbowy o wpłacie na konto spoza białej listy. 

 

3. Od 01.01.2020 każdy podatnik ma swoje indywidualne konto podatkowe, jedno do zapłaty wszystkich podatków. Tak jak to jest obecnie w ZUS.

Konto można sobie samodzielnie wygenerować na stronie Ministerstwa Finansów. Od 2020 roku nie można płacić podatków na dotychczasowe konta.

 

4. Od 01.01.2020 nie można wystawiać firmom faktur do paragonów nie zawierających NIP nabywcy. Co oznacza, że gdy się ktoś zagapi i nie zgłosi przy zakupie, że chce fakturę na firmę, to po zafiskalizowaniu sprzedaży już tej faktury nie otrzyma. Przy okazji, po kilku zmianach interpretacji MF uznał, że paragony z NIP nabywcy do kwoty 450 zł można uznać za faktury uproszczone.

 

5. Od 01.01.2020 spora część firm musi posługiwać się jeszcze jednym numerem Chodzi o numer BDO, związany z wytwarzaniem odpadów.

Numer uzyskuje się składając wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek ma 32 strony i jest absolutnie niezrozumiały dla przeciętnego przedsiębiorcy. Złożyć muszą go min. wszystkie firmy, które są objęre opłatą recyklingową za reklamówki oraz wszystkie firmy, które oddają jakiekolwiek odpady i dostają obecnie kartę przekazania odpadu.

Od 2020r. żadna firma nie przekaże swoich odpadów, jeśli nie będzie miała nadanego numeru BDO. Małe firmy, których wpływ na środowisko ogranicza się do przekazywania do utylizacji niewielkiej ilości odpadów typu: tonery, świetlówki, złom, makulatura wypełniają tylko tabelę I i XII + oświadczenie. Kody odpadów znajdziecie na karcie przekazania odpadu. Nadany numer BDO trzeba będzie umieszczać na swoich fakturach sprzedaży, podobnie jak obecnie NIP. 

6. Od 2020r. zmieniły się warunki korzystania z „małego ZUS” - czyli z niższych składek dla firm o małych obrotach i dochodach. Podniesiony limit przychodów do 120 tys. pozwolił skorzystać z ulgi większej liczbie firm.

 

7. Od 01.01.2020 powróciła "ulga za złe długi" w podatku dochodowym. Brak zapłaty do 90 dni po terminie płatności powoduje, że wierzyciel może obniżyć VAT należny i przychody, a dłużnik musi "zwrócić" odliczony przy zakupie VAT i usunąć fakturę z kosztów aż do jej zapłaty. 

 

8. Kolejny nowy obowiązek w 2020r. dotyczy zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych podmiotów wpisanych do rejestru KRS. Nowe spółki mają obowiązek zgłoszenia do CRBR do 7. dni od dnia wpisu do KRS. Zgłoszenia dokonuje elektronicznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki.

 

 

9. Od 01.10.2020 deklaracje VAT 7 i plik JPK_VAT zastapiła jedna deklaracja JPK_V. Dodatkowo nowy JPK zawiera dużo większą ilość informacji. Obejmuje on rodzaje towarów i usług umieszczonych na dokumentach, rodzaje transakcji i rodzaje dokumentów.