Artykuły

Co nowego w biznesie czyli najważniejsze zmiany w pigułce

Panta rei..., wszystko nieustannie się zmienia... a w szczególności polskie przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Niech nikomu nie wydaje się, że już wszystko opanował i może spać spokojnie.  Oto najważniejsze zmiany w pigułce.

 

1. Od 01.11.2019 podatników VAT (czynnych i zwolnionych) obowiązuje mechanizm podzielonej płatności. Napisano na ten temat już całe dysertacje, a mimo to nadal budzi wątpliwości. Mechanizm opiera się na załączniku nr 15 do ustawy o VAT i dotyczy przedsiębiorców sprzedających i kupujących towary i usługi z tego załącznika. Sprzedający muszą umieszczać na fakturach napis „mechanizm podzielonej płatności”, a kupujący muszą płacić podzieloną płatnością. W ustawie jest określone, że obowiązek dotyczy faktur o wartości ponad 15 tys. W opracowaniach już spotkałam jednak opinie, że dzielenie transakcji na kilka faktur, by uniknąć obowiązku rozliczania split paymentem, będzie traktowane przez skarbówkę jak obejście prawa. Kłopotliwe jest też dla nabywcy analizowanie, czy któraś pozycja z faktury nie podlega pod ten obowiązek. W związku z tym wiele firm na wszelki wypadek przepis stosuje do wszystkich „większych” faktur, tak wystawianych, jak i płaconych. W przyszłym roku, zgodnie z projektem, w nowych JPK VAT trzeba będzie jednoznacznie identyfikować i zaznaczać te faktury, których ten obowiązek dotyczy. Od 01.01.2020 zapłacenie faktury z pominięciem podzielonej płatności mimo takiego obowiązku będzie tez skutkowało wyłączeniem z kosztów podatkowych. 

2. Od 01.01.2020 zaczyna obowiązywać „biała lista podatników VAT”. Każda płatność na rzecz podatnika VAT transakcji przekraczającej 15 tys. musi być poprzedzona sprawdzeniem, czy rachunek, na który dokonujemy płatności jest umieszczony na „białej liście”. Zapłata na rachunek spoza białej listy wiąże się z solidarną odpowiedzialnością w VAT i wyłączeniem wydatku z kosztów. Ciągle otwarte pozostaje zagadnienie, czym w praktyce jest „transakcja”.

3. Od 01.01.2020 każdy podatnik będzie miał swoje indywidualne konto podatkowe, jedno do zapłaty wszystkich podatków. Tak jak to jest obecnie w ZUS. Konto można sobie samodzielnie wygenerować już teraz na stronie Ministerstwa Finansów. Od nowego roku nie będzie można płacić podatków na dotychczasowe konta. Nieprawdą jest jednak pojawiające się w mediach ostrzeżenie, że konto trzeba wygenerować do końca roku. 

4. Od 01.01.2020 nie będzie można wystawiać firmom faktur do paragonów nie zawierających NIP nabywcy. Co oznacza, że gdy się ktoś zagapi i nie zgłosi przy zakupie, że chce fakturę na firmę, to po zafiskalizowaniu sprzedaży już tej faktury nie otrzyma.

5. Od 01.01.2020 spora część firm będzie musiała posługiwać się jeszcze jednym numerem Chodzi o numer BDO, związany z wytwarzaniem odpadów. Numer uzyskuje się składając wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek ma 32 strony i jest absolutnie niezrozumiały dla przeciętnego przedsiębiorcy. Złożyć muszą go min. wszystkie firmy, które są objęre opłatą recyklingową za reklamówki oraz wszystkie firmy, które oddają jakiekolwiek odpady i dostają obecnie kartę przekazania odpadu. Od 2020 żadna firma nie przekaże swoich odpadów, jeśli nie będzie miała nadanego numeru BDO. Nie słyszałam dotychczas o żadnym podmiocie, który usługowo zajmuje się wypełnianiem wniosków. Jedyny sposób to telefon lub wyjazd do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie udzielają szczegółowych informacji, które tabele wypełnić i jak to zrobić. Małe firmy, których wpływ na środowisko ogranicza się do przekazywania do utylizacji niewielkiej ilości odpadów typu: tonery, świetlówki, złom, makulatura wypełniają tylko tabelę I i XII + oświadczenie. Kody odpadów znajdziecie na karcie przekazania odpadu. Nadany numer BDO trzeba będzie umieszczać na swoich fakturach sprzedaży, podobnie jak obecnie NIP. 

6. Od 2020r. zmieniają się warunki korzystania z „małego ZUS” - czyli z niższych składek dla firm o małych obrotach i dochodach. Podniesiony limit przychodów do 120 tys. pozwoli skorzystać z ulgi większej liczbie firm. Nadal, aby korzystać z małego ZUS w styczniu 2020, trzeba będzie złożyć dokumenty zgłoszeniowe do 8 stycznia. W lutym najprawdopodobniej czekają nas jednak kolejne obowiązki związane ze zmianą warunków korzystania z ulgi.

7. Od 01.01.2020 powraca "ulga za złe długi" w podatku dochodowym. Brak zapłaty do 90 dni po terminie płatności powoduje, że wierzyciel może obniżyć VAT należny i przychody, a dłużnik musi "zwrócić" odliczony przy zakupie VAT i usunąć fakturę z kosztów aż do jej zapłaty. 

8. Ostatni nowy obowiązek dotyczy zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych podmiotów wpisanych do rejestru KRS. Spółki, które zostały wpisane do KRS przed 13.10.2019 muszą zgłosić informacje o beneficjentach do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych do 13.04.2020. Podmioty, które zostały wpisane do KRS po 13 października 2019 r., mają obowiązek zgłoszenia do CRBR do 7. dni od dnia wpisu do KRS. Zgłoszenia dokonuje elektronicznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki.