Artykuły

Mały ZUS w 2021r.

Mały ZUS 2021 może być lekarstwem, które pozwoli przetrwać kryzys.

Mały ZUS jak każde lekarstwo ma wskazania i przeciwskazania, zasady stosowania i skutki uboczne. Mimo, że ma wady, czasem ratuje życie.

Rok 2020 był dla Twojej firmy bardzo trudny. Zakończył się niewielkim zyskiem lub stratą. Oszczędności stopniały, nowych zleceń brakuje, a co miesiąc ponosisz stałe koszty działalności, w tym składki ZUS.

Jeśli nie jesteś początkującym przedsiębiorcą Twój ZUS będzie kosztował Cię w 2021 roku około 1445 zł. miesięcznie. Chyba, że skorzystasz z „małego ZUS” (zwanego również „małym ZUS plus’). Wtedy jest możliwość, że zapłacisz tylko około 635 zł. na miesiąc, czyli mniej niż połowę. Warto?

Dla małej firmy może to zadecydować o jej istnieniu.

Ale czy możesz z tej ulgi skorzystać?

 maly zus 2021

 

To nie jest ulga dla nowej firmy. Warunkiem jej zastosowania w 2021r. jest prowadzenie działalności gospodarczej przynajmniej 60 dni w 2020r. Jeśli prowadziłeś działalność cały rok Twój przychód za 2020 r. nie może przekroczyć 120 tys. zł. Jeśli przez część roku działalność była zawieszona, limit przychodu oblicza się proporcjonalnie (czyli, jeśli firma była zawieszona przez pół roku, limit przychodów do „małego ZUS” wynosi 60 tys.zł)

Z tej formy ulgi w 2021r. nie mogą skorzystać osoby, które:

1) w 2020r. rozliczały się w formie karty podatkowej i równocześnie korzystały ze zwolnienia z VAT,

2) w 2020r. prowadziły pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 2-5; (dotyczy: twórcy i artysty;  osoby prowadzącej działalność w zakresie wolnego zawodu, wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej; osoby prowadzącej publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego),

3) wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, jeśli przedmiot działalności pokrywa się z wykonywaną u niego w tym lub poprzednim roku pracą etatową.

Jeśli więc:

- prowadziłeś działalność przynajmniej przez 60 dni w 2020r.,

- i Twój przychód z działalności w 2020r. nie przekroczył 120 tys. zł w proporcji do okresu działalności,

- i  nie dotyczą Cię wymienione wyżej trzy wyłączenia, możesz skorzystać z „małego ZUS”.

Jak to zrobić?

  1. Po pierwsze wylicz przychód i dochód za 2020r. Jeśli roczny przychód jest niższy niż 120 tys. i równocześnie średni dochód miesięczny jest niższy niż 6 tys. zł. – przejdź do punktu 2.
  2. Do 01.02.2021r. wyrejestruj się z ZUS z dotychczasowym kodem (na ogół 05 10 00). Jako przyczynę wyrejestrowania wybierz „600”, data wyrejestrowania 01.01.2021. I zarejestruj się od dnia 01.01.2021 z kodem 05 90 00. Ważne, żeby zarejestrowania z kodem „małego ZUS” dopełnić do końca stycznia. Jeśli przegapisz ten termin, przepadło. Musisz czekać rok.
  3. Składając deklarację do ZUS za 01/2021 dołącz do niej DRA II lub RCA II, podając, wyliczoną na podstawie Twojego dochodu z 2020r., podstawę składek ZUS na 2021r.

Ta podstawa będzie Cię obowiązywać do końca roku niezależnie od wysokości uzyskanego w 2021r. przychodu lub dochodu.

A jaka będzie ta podstawa?

Jeśli w 2020r. poniosłeś stratę albo Twój średni dochód miesięczny nie przekroczył 1680 zł. będziesz płacić ZUS od podstawy przyjętej dla ZUS preferencyjnego, czyli zapłacisz około 635 zł/m-c. Im wyższy dochód, tym podstawa i składka będzie wyższa. Jeśli Twój średni dochód przekroczy 6 tys.zł, składka zrówna się z podstawową, czyli tą „dużą”, bez ulg. Więc nawet jeśli mieścisz się w limicie przychodów i możesz skorzystać z małego ZUS, to staje się to bezcelowe.

Rzecznik przedsiębiorców postuluje, żeby znieść limit przychodów. To znaczy, żeby niski ZUS mogli płacić również przedsiębiorcy, którzy co prawda mają duży obrót, ale niewielkie dochody. Tak jest często w handlu, w którym obroty na poziomie ponad stu tysięcy dają ledwie kilka tysięcy zysku.

Co więcej rzecznik przedsiębiorców postuluje dobrowolność składek społecznych dla wszystkich przedsiębiorców. Gdyby udało się wprowadzić tą zmianę  wszyscy przedsiębiorcy płaciliby obowiązkowo tylko składkę zdrowotną (w tym roku to było ok. 360 zł). Składka społeczna byłaby dobrowolna. Niestety, na razie są to tylko plany, które raczej nie doczekają się realizacji w 2021r.

Już wiesz, jak stosować lekarstwo i jak działa. A skutki uboczne?

Nie będę nikogo straszyła niskimi emeryturami, bo już chyba nikt nie wierzy w wysokie emerytury z ZUS.

Ale niskie składki to również bardzo niskie świadczenia z ZUS na wypadek choroby czy macierzyństwa. Ewentualny zasiłek chorobowy czy macierzyński jest wyliczany w oparciu o podstawę płaconych składek.

Drugi aspekt – z „małego ZUS” można korzystać tylko przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy. Jeśli wyliczona podstawa jest tylko trochę niższa niż przy pełnym ZUS, a obawiasz się spadku dochodów w kolejnych latach, może warto zostawić sobie możliwość takiego wyboru na lata naprawdę „chude”.

W końcu – mało kto o tym wie, ale korzystanie z „małego ZUS”, jeśli nie masz innych dochodów, zamyka Ci możliwość otrzymania zasiłku dla bezrobotnych, gdyby trzeba było zawiesić lub zamknąć firmę.

Dlatego osobiście uważam, że z „małego ZUS” warto skorzystać w 2021r. przy bardzo niskich dochodach uzyskanych w 2020r., kiedy różnica w wysokości płaconych składek jest duża. Im wyższe dochody, tym mniejsza ulga, a jej sens bardziej problematyczny.

Czy można zrezygnować w ciągu roku z „małego ZUS"? Można, ale ta decyzja będzie już obowiązywać do końca roku. Cofnąć się jej nie da, więc warto ją dobrze przemyśleć.

I na koniec dwa zdania o „wolnych zawodach”, których ta ulga nie dotyczy. Od 2021r. zmieniła się definicja wolnych zawodów. W ustawie o podatku zryczałtowanym, na który pośrednio powołuje się przepis o „małym ZUS” rozszerzono definicję „wolnych zawodów”.

W art. 4 ustawy czytamy:

"Wolny zawód - pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych, oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu";

Z ustawy wynikałoby, że przedstawiciele tych zawodów od 2021r. nie mogą korzystać z „małego ZUS”.

Na szczęście z pomocą przychodzi nam poradnik ZUS z lutego 2020r. - „Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek”, w którym jest dokładnie wyjaśnione, że z ulgi wyłączone są wolne zawody wykonywane poza działalnością gospodarczą wpisaną do CEIDG. Jeśli jesteś wpisany do CEIDG, jesteś osobą, która prowadzi działalność gospodarczą, a nie działalność w zakresie wolnego zawodu. A więc, po spełnieniu pozostałych warunków, możesz skorzystać z "małego ZUS".