Artykuły

Optymalizacja zaliczki na podatek dochodowy - jak zapłacić niższe zaliczki zgodnie z prawem.

 

Każdy przedsiębiorca, jeśli tylko osiąga jakieś dochody, powinien płacić też zaliczki na podatek dochodowy.

Co prawda przez lata zaliczki traktowane były raczej jak akt dobrej woli niż obowiązek. Wielu przedsiębiorców przez cały rok nie płaciło zaliczek i dopiero wraz z zeznaniem rocznym płacili podatek za cały rok, ewentualnie powiększony o odsetki od niewpłaconych w terminie zaliczek.

Od 2020r. urzędy skarbowe zaczęły nakładać kary na podatników ociągających się z terminową zapłatą zaliczek. Nie ma więc innego wyjścia, tylko płacić zaliczki co miesiąc.

Ale czy na pewno?

Jeśli jesteś małym podatnikiem lub rozpoczynasz działalność gospodarczą możesz wybrać kwartalną formę zapłaty zaliczek. Zasada wyliczania zaliczki na podatek dochodowy jest taka sama, jak przy zaliczkach miesięcznych. Ale płaci się ją dopiero po zakończeniu kwartału.

Jest to rozwiązanie wygodniejsze (tylko 4 wpłaty w roku) i pozwala przez dwa miesiące operować gotówką, która przy miesięcznej metodzie już dawno trafiłaby na konto urzędu skarbowego. Może więc pomóc w utrzymaniu płynności finansowej. Ale… wymaga pewnej dyscypliny, prognozowania podatku i takiego gospodarowania finansami, żeby po zakończeniu kwartału zapewnić sobie środki na wyższą zaliczkę.

Ciekawą, choć stosunkowo rzadko stosowaną metodą wpłacania zaliczek, jest zaliczka uproszczona. Dzieje się tak zapewne dlatego, że trudno znaleźć zrozumiale napisane wyjaśnienie tej metody. Mimo, że samo stosowanie zaliczki uproszczonej wcale nie jest skomplikowane. Co gorsza, wiele artykułów w internecie, pisanych jak sądzę na zamówienie przez osoby nie związane z księgowością, miesza różne zasady wyliczania zaliczek uproszczonych w PIT i CIT, pogłębiając chaos.

Nas interesuje w tej chwili zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) i na niej się skupimy. Chociaż w przypadku osób prawnych, płacących zaliczki CIT, argumentów „za zaliczką uproszczoną” jest jeszcze więcej.

Kiedy warto korzystać z tej metody?

Po pierwsze wtedy, gdy osiągasz coraz większe dochody, a nie chcesz płacić coraz wyższych zaliczek. Po drugie – wtedy, gdy z różnych powodów organizacyjnych pasuje Ci zaliczka w stałej wysokości, której wartość znasz na cały rok z góry.

Kiedy nie warto?

Gdy dochody w porównaniu do poprzednich lat spadają lub są bardzo niepewne. A także – gdy masz wysoką stratę z lat ubiegłych, która obniży Ci w tym roku zaliczki do zera.

Kto może stosować tą metodę?

Mogą ją stosować tylko przedsiębiorcy z dłuższym stażem.

Do zastosowania zaliczek uproszczonych w 2021r. musisz prowadzić działalność przynajmniej od 2019r. To dlatego, że do ustalenia zaliczki przyjmujesz dochód z działalności gospodarczej z zeznania rocznego złożonego w 2020r.

Jeżeli w tym zeznaniu nie wykazałeś dochodu (lub jego wysokość nie powodowała obowiązku zapłaty podatku), to ustalasz uproszczoną zaliczkę na podstawie dochodu wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym w 2019r.

Jeżeli w obu tych zeznaniach nie wykazałeś dochodu lub dochód nie przekroczył kwoty powodującej obowiązek zapłaty podatku, nie możesz skorzystać z zaliczek uproszczonych.

Jak wyliczyć zaliczkę uproszczoną?

Bierzesz swój dochód (tylko z działalności) z PIT rocznego za 2019r. (ewentualnie za 2018r., jeśli w 2019r. nie uzyskałeś dochodu z działalności). Wyliczasz podatek, jaki zapłaciłbyś w 2021r. od tego dochodu, stosując skalę podatkową lub podatek liniowy w zależności od tego, jak się w 2021r. rozliczasz.

Tak wyliczony podatek dzielisz przez 12 i co miesiąc wpłacasz do urzędu skarbowego tą kwotę.

Taką uproszczoną zaliczkę możesz pomniejszyć o podlegającą odliczeniu część zapłaconej składki zdrowotnej. Ale uwaga! To jedyne odliczenie od zaliczki, jakiego możesz dokonać. Poza tym musisz wyliczoną kwotę wpłacać co miesiąc niezależnie od tego, czy wychodzi Ci na bieżąco wysoki dochód czy ponosisz straty. 

I co dalej?

Te wyjątkowe warunki dotyczą tylko zaliczek. W rozliczeniu rocznym wszystko się wyrównuje. Wyliczasz podatek od dochodu jak w każdym innym roku i albo masz niedopłatę i trzeba podatek dopłacić w rozliczeniu rocznym albo masz nadpłatę i dostajesz zwrot.

Jak i kiedy zgłosić, że będziesz płacić zaliczki uproszczone?

Ze zgłoszeniem nie ma żadnego problemu. Po prostu wpłacasz przez cały 2021r. zaliczki uproszczone, a w rozliczeniu rocznym za 2021r. zaznaczasz, że wybrałeś taką metodę. 

 

Przykład wyliczenia zaliczki uproszczonej:

W rozliczeniu za 2019r. wykazałeś dochód z działalności – 35 tys.

W rozliczeniu za 2020r. – 60 tys.

Szacujesz, że w 2021r. Twój dochód przekroczy 100 tys.

Wybierasz podatek liniowy 19% i zaliczki uproszczone.

Jeśli dotąd rozliczałeś się według skali podatkowej – do 20. lutego aktualizujesz CEIDG i wybierasz jako formę rozliczania podatku podatek liniowy.

Wyliczasz kwotę zaliczki:

35 tys x 19% = 6650,00

6650,00 : 12 = 554,00 (zaokrąglasz do złotówek).

Tą kwotę możesz jeszcze co miesiąc obniżyć o 7,75% podstawy zapłaconej składki zdrowotnej. Ale możesz też obniżenia podatku dokonać dopiero w rozliczeniu rocznym. W tym przykładzie dla uproszczenia składkę zdrowotną pomijamy.

Zauważ, że jeśli Twoje dochody rzeczywiście osiągną w 2021r. 100 tys., zapłacisz skarbówce tylko 6,6 tys. zaliczek, a nie 19 tys. Oczywiście w kwietniu wraz z rozliczeniem rocznym trzeba będzie ten podatek dopłacić, ale metoda uproszczona daje Ci ponad 12 tys. nieoprocentowanego kredytu od budżetu państwa. I wszystko zgodnie z przepisami.

Oczywiście jest też wariant pesymistyczny – zamiast planowanych 100 tys. w 2021r. możesz osiągnąć dochód 20 tys.

W tej sytuacji zapłacisz 6,6 tys. zamiast 3,8 tys. zaliczki. Nadpłatę urząd skarbowy zwróci Ci dopiero po złożeniu rozliczenia rocznego.

Covid spowodował, że większość branż odnotowuje spadek dochodów. Ale są też takie firmy, które bardzo szybko się rozwijają.

Jak powiedział pewien bardzo mądry człowiek, takie globalne wstrząsy jak pandemia powodują „wywrócenie stolika”. Karty się wymieszały, ustalone pozycje straciły znaczenie, a ludzie kreatywni dostali swoją szansę.  

Więc może i Ty właśnie otrzymałeś swoją szansę na rozwój firmy i wysokie dochody. A jeśli tak - pomyśl o zaliczce uproszczonej.