Artykuły

Polski Ład w małej firmie

 

Wyższa i nieodliczana składka zdrowotna przedsiębiorców i osób współpracujących

 

1. Składka zdrowotna dla wszystkich przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych (czyli według skali podatkowej) będzie wynosiła 9% dochodu. 

W 2021r. czy przedsiębiorca uzyskał 1 000 zł. dochodu czy 100 000 zł. - płacił miesięcznie 381,81 składki zdrowotnej.

W 2022r. ten pierwszy przedsiębiorca zapłaci… nie… nie 90 zł, bo najniższa stawka ubezpieczenia zdrowotnego to 270 zł. Więc zapłaci 270 zł. A ten drugi zapłaci 9 tys. składki zdrowotnej. Ustawodawca uznał to za bardziej sprawiedliwe, choć jest to sprawiedliwość raczej marksistowska. I sponsor NFZ żadnej wdzięczności ani specjalnych względów ze strony służby zdrowia spodziewać się nie może.

2. Składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym w 2022r. wyniesie 4,9% dochodu. Dlaczego tylko 4,9% a nie 9%? Bo dobrze zarabiający „liniowcy” i tak dostaną od Polskiego Ładu najbardziej w d***. Widocznie nawet ustawodawcy czują czasem litość.

3. Najbardziej skomplikowane zasady wyliczania składki zdrowotnej będą dotyczyć przedsiębiorców na ryczałcie.

Składka będzie ryczałtowa, ale uzależniona od przychodów. I będzie wynosiła:

  • jeżeli roczne przychody nie przekroczą kwoty 60 000 zł. – ok. 300 zł. miesięcznie,

  • jeżeli roczne przychody przekroczą 60 000 zł., ale nie przekroczą 300 000 zł. – ok. 500 zł. miesięcznie,

  • jeżeli roczne przychody przekroczą 300 000 zł. – ok. 900 zł. miesięcznie.

Po przeskoczeniu na wyższy przychód w ciągu roku, na koniec roku trzeba będzie składki dopłacić. I złożyć kolejne rozliczenie roczne, tym razem do ZUS.

Co łączy wszystkich przedsiębiorców opłacających składkę zdrowotną?

W 2022 roku wszyscy, niezależnie od formy opodatkowania i sposobu zarabiania, nie będą mogli odliczyć składki zdrowotnej od podatku. Co oznacza, że de facto nasz podatek wzrośnie o wyliczoną według powyższych zasad składkę. Co więcej, z przepisów jednoznacznie wynika, że zapłacona składka zdrowotna nie będzie też kosztem podatkowym.

Firmy rodzinne dodatkowo zapłacą wyższą składkę zdrowotną za osoby współpracujące. Będzie ona ryczałtowa i wyniesie w 2022r. ponad 500 zł. 

Wyższa kwota wolna, wyższy próg podatkowy i ulga dla klasy średniej.

1. Na otarcie łez ustawodawca rzucił nam ochłap w postaci podniesionej kwoty wolnej i wyższego progu podatkowego. Od 2022r. podatek 17% zapłacimy od dochodu powyżej 30 tys. zł. A podatek 32% zapłacimy dopiero, gdy nasze dochody przekroczą 120 tys. zł.

2. Dla podatników pracujących na etacie i właścicieli firm opodatkowanych według skali, których dochody roczne zmieszczą się w przedziale od 68 412,00 do 133,692,01 zł. została jeszcze przewidziana „ulga dla klasy średniej”, wyliczana według dość skomplikowanego wzoru, a obniżająca dochód do opodatkowania.

3. Wyższa kwota wolna, podwyższony drugi próg podatkowy, ulga dla klasy średniej złagodzą w pewnym stopniu obciążenia związane z „nieodliczalną” składką zdrowotną. Złagodzą jednak tylko na jakiś czas, o czym pisałam już wcześniej.

I na dodatek nie dotyczy to każdego przedsiębiorcy.

Przedsiębiorców na podatku liniowym i na ryczałcie żadna z opisanych trzech ulg nie dotyczy. Tak więc na wspomnianych zmianach przepisów nie zyskają nic.

Środki trwałe w firmie.

1. Od 01.01.2022 samochody z leasingu będą mogły zostać wykupione tylko „na firmę”. Nie będzie można wykupić takiego samochodu "prywatnie" i sprzedać go po półrocznym używaniu bez podatków. Wykupione samochody (a także inne przedmioty) staną się automatycznie majątkiem firmy, a ich sprzedaż będzie opodatkowana w ramach działalności gospodarczej. Dotyczy to również umów leasingowych zawartych przed 2022r.

2. Zmieniają się zasady wprowadzenia prywatnego majątku do firmy. Dotąd jako wartość początkową przyjmowaliśmy wartość „historyczną” czyli cenę zakupu z faktury. Nawet jeśli składnik majątku (samochód, komputer, inne urządzenia) był już stary i jego cena rynkowa była niska, przyjmowaliśmy w księgowości cenę zakupu i ta właśnie cena była rozliczana w kosztach. Od 2022r. jeśli wprowadzimy prywatny majątek do firmy, wycenimy go według ceny zakupu nie wyższej od ceny rynkowej. Czyli wprowadzając do firmy stary laptop zaliczymy do kosztów tylko kilkaset złotych (cena rynkowa), a nie kilka tysięcy, które wydaliśmy na jego zakup 5 lat temu.

3. Od 01.01.2022 nie będzie można amortyzować (czyli rozliczać w kosztach) należących do firmy budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych oraz spółdzielczych praw do lokalu mieszkalnego. Ustawodawca wprowadził roczny okres przejściowy. Budynki mieszkalne i mieszkania, wprowadzone do ewidencji środków trwałych przed 2022r. będzie można amortyzować jeszcze przez rok. Od 01.01.2023 nie będzie żadnej możliwości amortyzacji powyższych składników majątku. W ten sposób ustawodawca chce zniechęcić firmy do kupowania budynków i lokali mieszkalnych i poprawić sytuację na rynku mieszkaniowym po tym, jak program „mieszkanie plus” okazał się wielką klapą.

Płatności w firmie

1. Od 01.01.2022 będzie obowiązek posiadania terminali płatniczych we wszystkich punktach sprzedaży, w których jest kasa fiskalna. Dodatkowo posiadający kasy on-line muszą mieć terminal powiązany z kasą fiskalną. (W ustawie jest mowa o tym, że w terminale mają być zaopatrzone „wszystkie miejsca prowadzenia działalności”, ale to absurd, bo co…? hala produkcyjna też?)

2. Dozwolony obrót gotówkowy między przedsiębiorcami został obniżony z 15 tys. zł. do 8 tys. zł. Na początku roku, musimy bardzo uważnie dokonywać płatności gotówkowych między firmami, by przez roztargnienie nie przekroczyć tej kwoty.

3. Zupełną nowością jest wprowadzenie limitu płatności gotówkowych dla konsumentów. Od 2022r. przedsiębiorcy nie mogą pobierać zapłaty od konsumenta gotówką, gdy kwota (brutto) przekracza 20 tys. zł. Takie wykroczenie jest obłożone nową karą w postaci podwójnego przychodu od takiej transakcji. Mianowicie przedsiębiorca, który od konsumenta (czyli osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej) przyjmie gotówkę, a kwota transakcji przekroczy 20 tys. będzie musiał tą kwotę dodatkowo doliczyć do swojego przychodu.

Przykład:

Firma „Nowak” remontuje dom Kowalskiego.

Wystawia fakturę na 30 tys. brutto w tym 27 777,78 netto + 2 222,22 VAT.

Kowalski płaci Nowakowi 30 tys. gotówką, zamiast przelewem.

Nowak musi wykazać w przychodach 27 777,78 z faktury + 30 000,00 tytułem pobranej gotówki. Przychód podatkowy Nowaka z tej usługi to 57 777,78.

Zatrudnienie w firmie.

Aby zniechęcić przedsiębiorców do zatrudniania „na czarno” i zachęcić pracowników do składania donosów na pracodawców od 2022r. ustawodawca wprowadza nowe przepisy.

Jeśli przedsiębiorcy zostanie udowodnione (a o to naprawdę nietrudno), że zatrudnia pracowników „na czarno” albo - że płaci część wynagrodzenia oficjalnie, a część „pod stołem” to:

- za wszystkie miesiące takiego zatrudnienia przedsiębiorca musi doliczyć przychód w wysokości wynagrodzenia, jakie wypłacał pracownikowi (czyli wypłacone wynagrodzenie nie będzie kosztem, a przychodem firmy) i

- wszystkie składki ZUS od takiego wynagrodzenia, te należne od pracownika i od pracodawcy pokrywa pracodawca i

- pracownik, który doniesie na pracodawcę, nie musi od uzyskanych „pod stołem” wynagrodzeń zapłacić ani składek ani podatku dochodowego i

- pracownik nie ponosi z tytułu takiego zatrudnienia się „na czarno” żadnych konsekwencji ani kar (natomiast pracodawca oczywiście oprócz wyżej opisanych konsekwencji podatkowych i składkowych dostanie jeszcze grzywnę).

Najem prywatny

Nie dotyczy firm, ani małych ani dużych, ale może dotyczyć przedsiębiorców lub ich rodzin, więc dwa słowa o zmianach w najmie prywatnym.

Od 2022r. przychodów z najmu wspólnej własności nie będzie mógł rozliczać podatkowo jeden z małżonków na podstawie oświadczenia. Podatek od najmu wspólnego mieszkania zapłacą osobno mąż i żona.

A dodatkowo - najem prywatny będzie opodatkowany już tylko ryczałtem. Nie będzie można najmu prywatnego rozliczać na zasadach ogólnych i odliczać żadnych kosztów poniesionych w związku z najmem.