Artykuły

Ile przedsiębiorca zapłaci do ZUS w 2023r.

 

 

Kwota płacona do ZUS składa się z dwóch części:

 

1. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, dotyczy Cię jedna z poniższych zasad opłacania składek.

 

DUŻY ZUS

Przedsiębiorcy na tzw. „dużym ZUS” zapłacą w 2023r.

- 1124,23 zł lub

- 1211,28 (jeśli opłacają też dobrowolną składkę chorobową).

Można płacić więcej, ale nie znam osobiście nikogo, kto wybrał to rozwiązanie ;). 

 

ZUS PREFERENCYJNY (24 MIESIĄCE PO ULDZE NA START)

Przedsiębiorcy na tzw. ZUS preferencyjnym zapłacą w 2022r.

- 263,59 lub

- 285,71 (jeśli opłacają też dobrowolną składkę chorobową).

 

ULGA NA START

Przedsiębiorcy korzystający z „ulgi na start” lub zatrudnieni na umowę o pracę (z wynagrodzeniem w 2022r. >= 3010,00) nie płacą składki społecznej wcale. Są jeszcze inne sytuacje, które zwalniają z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ale to są przypadki marginalne.

 

MAŁY ZUS (GDY PRZYCHODY W 2021R. NIE PRZEKROCZYŁY 120 TYS)

 

Przedsiębiorcy, którzy nie mogą już korzystać z ZUS preferencyjnego, a spełniają warunki do objęcia tzw. „małym ZUS” mogą skorzystać ze składki wyliczonej na podstawie dochodu z 2021r.

Taka składka jest mniejsza niż duży ZUS, ale nie może być mniejsza niż ZUS preferencyjny. Czyli dla przedsiębiorców którzy opłacają składkę chorobową będzie mieścić w przedziale od 285,71 do 1211,28.

Im niższy dochód w 2021, tym bardziej opłacalny jest „mały ZUS”. Przy dochodzie na poziomie 85 tys. nie ma już sensu.

 

 

2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest zależna od formy opodatkowania i wynosi:

 

9% dochodu w przypadku skali podatkowej, nie mniej niż 270,90

 

4,9% dochodu w przypadku podatku liniowego, nie mniej niż 270,90

 

Przy wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych składka zdrowotna wynosi:

317,83 gdy przychody roczne są mniejsze niż 60 tys.

529,72 gdy przychody roczne mieszczą się przedziale 60 tys. – 300 tys.

953,49 gdy przychody roczne są wyższe niż 300 tys.

Gdy w ciągu roku przychody przekroczą kolejne progi, po zakończeniu roku trzeba będzie dopłacić różnicę. To znaczy, że jeśli przedsiębiorca będzie opłacał najpierw składkę 317,83, potem 529,72, a na koniec roku jego przychody przekroczą 300 tys., to będzie musiał dopłacić składkę do wysokości 11 441,88 (12x 953,49)

 

Uwaga! Za styczeń składka zdrowotna przedsiębiorców będzie liczona jeszcze inaczej, bo według starych zasad, ale od nowych podstaw. Szczegóły dopiero poznamy.