Artykuły

Decyzja o zmianie formy opodatkowania za 2022r. - kto, kiedy, gdzie

 

Najprawdopodobniej w lutym zdecydowałeś, czy chcesz w tym roku rozliczać podatek dochodowy według skali podatkowej, według stawki liniowej 19% czy ryczałtem.

Dotąd było tak, że raz dokonanego wyboru nie można było zmienić w trakcie roku, nawet jeśli okazał się kompletnym niewypałem.

Rok 2022 z uwagi na polskoładowy chaos jest wyjątkowy i dopuszcza taką zmianę w trakcie roku, a nawet po zakończeniu roku. Ale tyko w pewnych przypadkach.

Wyjaśniam, co możesz zmienić w rozliczeniu 2022r. w zależności od wybranej formy opodatkowania.

1. Jeśli rozliczasz się w oparciu o skalę podatkową – nie możesz zmienić nic.

Wybór dokonany na początku roku obowiązuje cię do końca 2022 i w rozliczeniu rocznym za 2022.

Ustawodawca dokonał pewnych zmian za ciebie. Od lipca płacisz niższy podatek od dochodów do 120 tys., a za to na koniec roku nie będzie ulgi dla klasy średniej.

Rząd obiecuje, że nikt nie straci na tej zmianie. Ale pewny nie jest. I dlatego po zakończeniu 2022r. skarbówka sama sprawdzi, czy rozliczenie według poprzednich zasad (czyli według polskiego ładu 1.0) nie byłoby dla ciebie korzystniejsze. I gdyby tak było - zwróci ci różnicę. Kto będzie strażnikiem prawidłowość przeliczeń – nie mam pojęcia.

Zwrotu mogą się natomiast spodziewać osoby do 26 r. ż. pobierające zasiek macierzyński który, zgodnie z nowymi przepisami, jest zwolniony od podatku (a nie był). Podatek pobierany od zasiłku macierzyńskiego (rodzicielskiego, ojcowskiego) do czerwca 2022, zostanie zwrócony młodym rodzicom w rozliczeniu rocznym.

2. Jeśli rozliczasz się podatkiem liniowym 19% do końca roku nie możesz zmienić nic.

Wybór dokonany na początku roku obowiązuje cię do końca 2022.

Ale po zakończeniu roku możesz sprawdzić, czy rozliczenie według skali nie byłoby bardziej korzystne. I złożyć rozliczenie roczne według skali, jeśli to będzie bardziej opłacalne. Może tak być, jeśli uzyskane dochody nie przekroczą 120 tys. Trzeba to jednak dobrze przeliczyć, bo wybór skali zamiast podatku liniowego wiąże się z dopłatą składki zdrowotnej (która dla liniowców wynosi 4,9% podstawy, a dla skali – 9% tej samej podstawy).

Decyzję trzeba będzie podjąć po zakończeniu roku, ale przed złożeniem rozliczenia rocznego za 2022r.

3. Jeśli rozliczasz się na ryczałtem masz aż 3 możliwości:

  • Nie zmieniać nic przez cały rok i pozostać na ryczałcie aż do rozliczenia rocznego. 
  • Zmienić ryczałt na skalę podatkową za cały 2022r.

Taka zmiana będzie możliwa po zakończeniu roku przed złożeniem rozliczenia rocznego. Będzie wymagała przeliczenia składek zdrowotnych i założenia nowej ewidencji księgowej. Na pewno będzie się wiązała z dodatkową pracą. Po przeliczeniu może się okazać, że składka zdrowotna będzie do dopłaty albo do zwrotu. Każdą sytuację trzeba przeanalizować osobno, bo zmieni się zasada wyliczenia składek. Ale najogólniej – im wyższe dochody, tym większe ryzyko, że zmieniając ryczałt na zasady ogólne trzeba będzie dopłacić składkę zdrowotną za 2022r. Za to po zmianie na zasady ogólne będziesz mieć możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem, oczywiście - jeśli są spełnione pozostałe warunki. Więc podatkowo możesz zyskać. 

  • Zmienić ryczałt na skalę podatkową od lipca 2022.

To ostatnie rozwiązanie wymaga podjęcia decyzji do 20.08.2022. Zmiana w drugim półroczu oznacza, że za okres styczeń-czerwiec 2022 rozliczysz przychody z firmy ryczałtem, a za okres lipiec-grudzień 2022 według skali podatkowej. Tak jakby to były dwa lata podatkowe. Może to być korzystne, jeśli twoje dochody z działalności w drugim półroczu i całoroczne dochody z innych źródeł (etat, zlecenie) w sumie nie przekroczą 120 tys. Trzeba jednak wziąć pod uwagę jeszcze bardziej skomplikowane zasady rozliczenia podatkowego i składkowego za 2022r.

 

Podsumowując – do końca roku tylko osoby na ryczałcie muszą podjąć decyzję. Mianowicie - na początku sierpnia muszą zdecydować, czy chcą już w drugiej połowie roku zrezygnować z ryczałtu i wybrać skalę podatkową. Jeśli tak, muszą do 22.08.2022 złożyć oświadczenie o zmianie formy opodatkowania do swojego urzędu skarbowego (zgodnie z publikacjami, tym razem nie wystarczy sama zmiana wpisu w CEIDG, chociaż nie wiem dlaczego).

Wszyscy inni przedsiębiorcy na razie nie mają się nad czym zastanawiać i zostają na wybranej formie rozliczenia aż do końca roku.

Przy okazji wyjaśniam też, że:

- nie ma i nie będzie możliwości zmiany w 2022r. formy opodatkowania z liniówki na ryczałt, z ryczałtu na liniówkę, ze skali na ryczałt czy ze skali na liniówkę.

- prawo do zmiany formy rozliczenia to rozwiązania jednorazowe i nie będzie stosowane w następnych latach. Przynajmniej takie obecnie jest stanowisko ministerstwa. A co będzie… zobaczymy.