Info w pigułce

Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców- wysyłanie wniosków

Jak wysyłać wnioski o niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców do PUP Gliwice?

Zawieszenie działalności w czasie epidemii

Czy warto zawiesić działalność gospodarczą z powodu epidemii?

Co nowego w biznesie czyli najważniejsze zmiany w pigułce

Panta rei..., wszystko nieustannie się zmienia... a w szczególności polskie przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Niech nikomu nie wydaje się, że już wszystko opanował i może spać spokojnie.  Oto najważniejsze zmiany w pigułce.

Sprawdź dane swojej firmy na "białej liście podatników VAT".

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty faktury o wartości powyżej 15 000 zł wystawionej przez podatnika VAT czynnego na rachunek zamieszczony w Wykazie podatników VAT.

Metoda podzielonej płatności czyli split payment po polsku

Zapowiadany od wielu miesięcy i przesuwany w czasie obowiązkowy split payment to kolejna zmiana, która budzi niepewność przedsiębiorców.

Kogo dotyczy i jakie obowiązki nakłada?

Obowiązkowy od 01.11.2019 split payment dotyczy wyłącznie transakcji pomiędzy podatnikami (B2B), które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce i w której kwota należności ogółem przekracza 15 000 zł brutto.

Ulga dla młodych-kto zyska?

Ulga skierowana jest do osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy oraz z umów zlecenia zawartych z firmą. Już od sierpnia 2019 pracodawca nie będzie naliczał i odprowadzał zaliczek na podatek dochodowy, jeżeli młody podatnik złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT.