Info w pigułce

Co nowego w biznesie czyli najważniejsze zmiany w pigułce

Panta rei..., wszystko nieustannie się zmienia... a w szczególności polskie przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Niech nikomu nie wydaje się, że już wszystko opanował i może spać spokojnie.  Oto najważniejsze zmiany w pigułce.

Sprawdź dane swojej firmy na "białej liście podatników VAT".

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty faktury o wartości powyżej 15 000 zł wystawionej przez podatnika VAT czynnego na rachunek zamieszczony w Wykazie podatników VAT.

Metoda podzielonej płatności czyli split payment po polsku

Zapowiadany od wielu miesięcy i przesuwany w czasie obowiązkowy split payment to kolejna zmiana, która budzi niepewność przedsiębiorców.

Kogo dotyczy i jakie obowiązki nakłada?

Obowiązkowy od 01.11.2019 split payment dotyczy wyłącznie transakcji pomiędzy podatnikami (B2B), które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce i w której kwota należności ogółem przekracza 15 000 zł brutto.

Ulga dla młodych-kto zyska?

Ulga skierowana jest do osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy oraz z umów zlecenia zawartych z firmą. Już od sierpnia 2019 pracodawca nie będzie naliczał i odprowadzał zaliczek na podatek dochodowy, jeżeli młody podatnik złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT.

Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych

1 maja 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. Rozporządzenie opublikowane bez vacatio legis wprowadza dwie istotne regulacje.

Nowy dokument wręczany zwalnianemu pracownikowi

Nowy dokument wręczany zwalnianemu pracownikowi.

Przypominam, że od 01.01.2019 zmieniły się terminy przechowywania dokumentacji pracowniczej. Jak się do tego przygotować?