Info w pigułce

Ulga dla młodych-kto zyska?

Ulga skierowana jest do osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy oraz z umów zlecenia zawartych z firmą. Już od sierpnia 2019 pracodawca nie będzie naliczał i odprowadzał zaliczek na podatek dochodowy, jeżeli młody podatnik złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT.

Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych

1 maja 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. Rozporządzenie opublikowane bez vacatio legis wprowadza dwie istotne regulacje.

Nowy dokument wręczany zwalnianemu pracownikowi

Nowy dokument wręczany zwalnianemu pracownikowi.

Przypominam, że od 01.01.2019 zmieniły się terminy przechowywania dokumentacji pracowniczej. Jak się do tego przygotować?

Dodatkowa opłata recyklingowa - 15.03.2019

Przypominam, to opłata pobierana za sprzedaż reklamówek. 15.03.2019 upływa termin wniesienia opłaty recyklingowej za 2018r. do Marszałka Województwa. Konto trzeba odszukać na stronie właściwego samorządu województwa. 

Dla województwa śląskiego to: 

https://bip.slaskie.pl/sprawy_w_urzedzie/spis_procedur/ochrona_srodowiska_1/oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska.html

Nie trzeba składać żadnych deklaracji.