Mam pytanie...

Ulga dla młodych-kto zyska?

Ulga skierowana jest do osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy oraz z umów zlecenia zawartych z firmą. Już od sierpnia 2019 pracodawca nie będzie naliczał i odprowadzał zaliczek na podatek dochodowy, jeżeli młody podatnik złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT.

Obowiązek podatkowy VAT

Każdy czynny podatnik VAT wie, że istnieje ścisły związek między wystawieniem faktury a podatkiem należnym. Oczywiste. Ale czy na pewno? Otrzymałeś fakturę zakupu z poprzedniego miesiąca z adnotacją „odwrotne obciążenie”. Miesiąc rozliczony, deklaracja VAT i JPK wysłane. Odkładasz do następnego miesiąca, bo to przecież zakup? Błąd. Ale od początku...

Nowe rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych

1 maja 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. Rozporządzenie opublikowane bez vacatio legis wprowadza dwie istotne regulacje.

Koszty samochodu 2019 - limit 150 tys. zł., 100%, 75% a może 20%

Samochód w firmie, jako potencjalne źródło bezzasadnych kosztów i nadużyć, od dawna był na celowniku fiskusa. Chodziło o wszystkie te przypadki, w których przedsiębiorca wykorzystywał samochód do celów prywatnych, równocześnie całością kosztów obciążając firmę.

Przychody należne czyli nie ma zapłaty, a jest podatek

Przepisy podatkowe nie są łaskawe dla przedsiębiorców. Dlaczego tak twierdzę? Już tłumaczę. Generalnie Kowalski płaci podatki od tego, co faktycznie zarobił, czyli od otrzymanych pieniędzy. Tak jest na przykład, gdy Kowalski pracuje na etacie, wykonuje zlecenie czy też najmuje prywatnie mieszkanie. Niestety, gdy Kowalski prowadzi działalność gospodarczą zasady płacenia podatku dochodowego diametralnie się zmieniają.

Faktury - kiedy i jak należy je wystawiać

Zacznijmy od tego, że w ostatnich latach zasady wystawiania faktur uległy istotnym zmianom. W efekcie nie tylko początkujący, ale i długoletni przedsiębiorcy zastanawiają się, kiedy powinni wystawić fakturę i co na niej umieścić.