Oferta

Na co może liczyć Klient:

 • pomogę założyć firmę - jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną "krok po kroku",
 • pomogę wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania,
 • zajmę się rozliczeniem działalności gospodarczej w urzędzie skarbowym i ZUS-ie,
 • poprowadzę księgi handlowe, przygotuję sprawozanie finansowe i pomogę wysłać je do KRS,
 • w nowej spółce opracuję politykę rachunkowości i plan kont
 • poprowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów lub ewidencję ryczałtową
 • zajmę się rozliczeniem VAT, przygotuję i wyślę ewidencje, deklaracje i JPK
 • poprowadzę ewidencję środków trwałych i wyposażenia
 • rozliczę płace - przygotuję listę płac, umowy zlecenia i o dzieło
 • wypełnię ankiety do GUS
 • przypilnuję płatności wobec urzędów i dostawców
 • udostępnię on-line księgowość firmy, tak by Klient w każdej chwili mógł sam sprawdzić interesujące go rozliczenia i wyniki
 • udzielę pomocy w kontrolach skarbowych i ZUS lub zastąpię Klienta podczas kontroli w zakresie objętym usługą księgową
 • w razie potrzeby wyprowadzę zaległości w dokumentacji podatkowej i ZUS,
 • "księgowość cito" - usługa ekspresowa,